Landsdækkende transport

Fisketransport

Med udgangspunkt i Hirtshals, udfører vi alle former for transport af fiskeprodukter m.m. primært i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland og Polen direkte fra båd til produktion.

Oliepriser

Link til Cirkel K Historiske priser inkl. moms.

https://www.circlek.dk/erhverv/historiskepriser

Industrifisk og Afskær

 • Vi transporterer industrifisk i specialbyggede trailere, som gør at fiskene bliver behandlet skånsomt under transporten.

Konsumfisk

 • Vi udfører transporten af konsumfisk i isolerede trailere, der sikrer at temperaturen ikke stiger under kørslen.

Transport af levende fisk

 • Vi har udviklet tanktrailere til en ny og mere effektiv transportform af levende fisk. Traileren er udviklet i samarbejde med DTU Aqua.
 • Vi kan transportere op til 40% flere fisk pr. læs i forhold til tidligere transportformer.
 • Vi transporterer levende ørreder fra landbaserede dambrug til havdambrug.
 • Vi transporterer levende ørreder fra dambrug til produktionsvirksomheder.
 • Vi har transporter til følgende lande: Danmark, Sverige, Finland, Polen og Tjekkiet.

Gylle/Biogas

 • Vi kører med syv-akslede køretøjer med drejebare aksler for at skåne veje og pladser.
 • Vi udfører af- og pålæsning på få minutter med tårn.
 • Vi har lagercontainere i forbindelse med transporten.
 • Vi håndterer produkter til biogasanlæg for at optimere gasproduktionen af gylle fra kvæg, svin, mink og fisk.

Køle- og gardintrailere

 • Vi udfører alle former for transporter med køle- og gardintrailere.

Havneservice

 • Vi udfører service med terminaltraktor (truckmaster), gaffeltruck og lastbil.
 • Vi udfører servicen med kvalificeret mandskab.

Vaskehal

 • Vi råder over egen vaskehal hvor vi vasker og desinficerer tanktrailere, køletrailere og tip-trailere.

 

- Kølevogne, Gardinvogne, Tipsættevogne, Tankvogne

- Transport af levende fisk i specielle tankvogne

- Transport til biogasanlæg med affald og slamprodukter

- Transport af fiskeafskæring og biprodukter

- Transport af Gylle med 7-akslede biler med tårn til af-pålæsning

Hør mere om vores fisketransport

Kontakt Kenneth O. Pedersen

T: 96 56 50 62

M: 51 31 25 03

Mail: kop@rygaard.com

Andre transportmuligheder

Vi dækker hele landet