Rygaard Djursland

Containere/renovation

Vi udfører alt indenfor moderne affaldsbehandling containerbiler til industri:

- Industricontainere fra 15 - 40 m3
- Kørsel fra genbrugsstationer til behandlingsanlæg
- Kørsel af 20" og 40" skibscontainere på chassis

Kære kunde l ca. 45 år har vi i Rygaard Transport & Logistic A/S serviceret kunder på Djursland og omegn, når de skulle have tømt en mini- eller vipcontainer med erhvervsaffald, og det har vi været glade for. Indsamling af erhvervsaffald står imidlertid i 2023 overfor store forandringer med implementeringen af det nye affaldsdirektiv, og derfor er tiden nu inde til at andre skal overtage denne opgave. Vi vil derfor gerne benytte lejligheden til at sige tak for samarbejdet.

HCS A/S Transport & Spedition (HCS) overtager pr. den 1 . januar 2023 indsamlingen af erhvervsaffald med skraldebil fra Rygaard Transport & Logistic A/S, hvilket betyder at de overtager bil, containere og ikke mindst den daglige chauffør Michael Kristensen som mange af jer kender. Hvad vil dette betyde for jer som kunder: Det meget korte svar er "næsten ingenting". Som ovenfor nævnt fortsætter jeres venlige og pligtopfyldende skraldemand Michael med at komme og tømme jeres container.

l vil fortsat opleve den samme gode service, når l ringer for at bestille en tømning, blot skal l fremadrettet ringe direkte til HCS driftskontoret i Trigetelefonnummer 86 40 70 88, eller sende en mail på trige@hcs.dk. Største forskel bliver at fakturaen vil være skrevet på HCS brevpapir, og med et andet bankkontonummer for betaling. l vil i nærmeste fremtid blive kontaktet af HCS med henblik på mulighederne og kravene til den fremtidige sortering for netop jeres affaldsordning. Grenaa, den 31. decem 2022

Hør mere om containere og renovation

Kontakt Gert Rygaard

T: 87 58 80 01

M: 51 59 98 00

Mail: gr@rygaard.com